Administration

BESTYRELSEN VARETAGER FØLGENDE OPGAVER MED ANSVAR OVERFOR GENERALFORSAMLINGEN:

  • Spørgsmål og fortolkninger i realtion til vedtægter og husorden

  • Større overtrædelser af husorden

  • Orientering om vedvarende gener fra andre beboere

  • Spørgsmål i relation til foreningens regnskab og budgetter

  • Forslag til ændringer af husorden og vedtægter

  • Forslag af enhver art til 'en bedre hverdag' i bebyggelsen

  • Ventelister vedr. garager og carporte (listerne er pt lukkede for tilgang)

  • Ansøgning om godkendelser af ombygninger i lejligheder (vægge samt vand/gas og sanitet)

 Bestyrelsen kan kontaktes via mail bestyrelsen@hostrupshave.dk eller med brev, der lægges i postkassen ved Driftskontoret, Hostrups Have 40 (i porten).

Alle henvendelser vil blive besvaret hurtigst muligt, men hav venligst forståelse for, at visse spørgsmål skal forelægges på et bestyrelsesmøde. Da disse afholdes hver 4. uge kan der i visse situationer være en længere behandlingstid.

 

Bestyrelsen for Interesseforeningen valgt ved ekstraordinærgeneralforsamling d. 25-1-2017

Børge Tamsmark
Nina Ryttergaard
Pernille Rosenkrantz-Thei
l Christian Nordin (kasser)
Zeynep Tümer
Tanja Shelløe
Christopher Bendixen
Tim Garder Uffe Rasmussen

Interesseforening for beboere i Hostrups Have

På kort sigt er formålet primært at samle de tidligere andelshaveres interesser, og tilbyde samlet juridisk bistand og evt. repræsentation i de spørgsmål der med stor sandsynlighed vil opstå i den kommende tid. 
Beboere der ikke ønsker at være medlemmer vil ikke blive informeret fremadrettet ligesom man ikke vil være omfattet af den juridiske repræsentation. Beboere der ikke er medlemmer opfordres til at opsøge egen juridisk bistand. 
Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling, og vedtægterne er vedlagt som bilag her.

Indmeldelse foregår ved betaling af 600kr via kontooverførsel til Arbejdernes Landsbank: • Reg. Nr 5337 • Konto nr. 0241466 HUSK!: Påfør overførslen dit navn og din eksakte adresse fx HH 11, 6.tv. Overførslen gælder somindmeldelse.

Om Hostrups Have

 

Driftskontoret

Hostrups Have 40, porten - 1954 Frederiksberg C

Telefon: 35 35 78 58

Åbn. tider : Man-ons + Fre 9-10, Tor 7:30 - 9:00


Pludselig opstået skade efter kl 16, så ring til 33 33 82 82; CEJ’s hovednummer efter kl. 16, hvor der bliver oplyst, hvordan man stilles om til SSG, der har overtaget vagttelefonen efter Gravesen.